top of page

HUISREGELS POOLCENTRUM WALBURG

Algemeen

 • In het pand is camerabewaking en registratie aanwezig. Met het betreden van dit pand ga je automatisch akkoord met de opname van beelden.

 • Toegang vanaf 16 jaar. Jonger dan 16 jaar alleen toegestaan onder directe begeleiding van een meerderjarige.

 • Kinderen tot 12 jaar zijn onder directe begeleiding van ouders/verzorgers welkom tot 22:00u.

 • Alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan. Bij twijfel is een geldige legitimatie verplicht.

 • Roken in het pand is verboden. Uitsluitend buiten roken en minimaliseer de overlast voor de buurtbewoners.

 • Wij sluiten om 24.00 uur. Na 23.45 uur wordt geen drank meer geschonken. U wordt verzocht tijdig en rustig voor 24.00 uur het poolcentrum te verlaten. 

 • Passende kleding is vereist. 

 • Medewerkers en andere klanten dienen met respect te worden behandeld. Eventuele aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden.

 • Agressie, racisme, discriminatie en ongewenste intimiteiten wordt niet getolereerd en kan leiden tot een permanente ontzegging.

 • Het gebruik en/of verhandelen van (soft)drugs en bezit van wapens is niet toegestaan en zal leiden tot een permanente ontzegging. 

 • Huisdieren zijn niet toegestaan.

 • Consumptie verplicht. Gebruik van eigen consumpties is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen.

 • Bij vandalisme of diefstal wordt de politie ingeschakeld.

 • Bij beschadiging van de inboedel wordt u aansprakelijk gesteld. 

 • Bij storend/grof taalgebruik, kunnen wij je verzoeken het pand te verlaten.

 • De bedrijfsleiding en personeel is niet verantwoordelijk voor vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen.

Poolen, biljarten, snookeren en darten

 • Maximaal 4 personen per tafel/dartbord. Op inschatting van het personeel zijn uitzonderingen mogelijk.

 • Geen drank boven de tafel houden.

 • Geen glazen/flesjes op de tafel zetten of zitten op de pooltafel(rand).

 • Materiaal alleen gebruiken waar het voor bedoeld is.

 • Schade veroorzaakt door een overtreding van één van de bovengenoemde regels, is voor de rekening van de veroorzaker.

Pool spelen
bottom of page